دانلود pdf کتاب Aggregation Functions in Theory and in Practice :

[ad_1]

این کتاب خلاصه همکاری های ارائه شده در AGOP 2017 ، نهمین مدرسه تابستانی بین المللی برای گردآورندگان را جمع آوری می کند. این کنفرانس در ژوئن 2017 در Skövde (سوئد) برگزار شد. مشارکت ها حاوی کارهای نظریه ای و مبانی توابع تجمیع برای استفاده از آنها در برنامه ها هستند. توابع تجمع معمولاً به عنوان آن دسته از توابع تعریف می شوند که یکنواخت هستند و حالت اتفاق نظر را برآورده می کنند. در بعضی از تنظیمات ، این شرایط آرام است. از توابع تجمع برای ادغام و تصمیم گیری داده ها استفاده می شود. نمونه هایی از این توابع شامل میانگین ها ، هنجارهای t و شکل گیری های t ، کپسول ها و انتگرال های مبهم است (به عنوان مثال انتگرال های Choquet و Sugeno).

[ad_2]

دانلود کتاب Aggregation Functions in Theory and in Practice :