دانلود pdf کتاب After Deportation : Ethnographic Perspectives

[ad_1]

این کتاب نتایج پس از اخراج را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به آنچه برای مهاجران و پناهجویان ناموفق پس از اخراج اتفاق می افتد ، می پردازد. اگرچه ادبیات فزاینده ای در مورد بازداشت و اخراج وجود دارد ، اما تحقیقات دانشگاهی در مورد پس از دیپورت کمیاب است. این کتاب آگاهی در مورد عواقب اخراج اجباری برای سازگاری و ادغام مجدد اخراج شدگان به اصطلاح “میهن” را فراهم می کند. با تغییر الگوی مهاجرت ، رویکردهای تحقیق جدید مورد نیاز است. این کتاب به ایجاد تصویری متنوع تر از جرم انگاری مهاجرت کمک می کند و جنبه ها و رویکردهای جدید ، از لحاظ نظری و تجربی را به حوزه تحقیقات مهاجرت اضافه می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب After Deportation : Ethnographic Perspectives