دانلود pdf کتاب Africa and the World : Bilateral and Multilateral International Diplomacy

[ad_1]

این کتاب به بررسی موضوعات کلیدی در رابطه با روابط آفریقا و بازیگران جهانی می پردازد. این یک سوابق جامع از روابط آفریقا با بازیگران اصلی دو جانبه و اصلی چند جانبه را ارائه می دهد ، ارزیابی می کند که چگونه جنگ سرد بر سیاست های سیاسی سیستم های دولت آفریقا ، اقتصاد و امنیت آن تأثیر گذاشته است. مقالات موجود در این جلد درک مشترکی از تلاش آفریقا برای بهبود ظرفیت امور جهانی خود و ارزیابی اینکه آیا توانایی انجام چنین کاری را دارد ، ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Africa and the World : Bilateral and Multilateral International Diplomacy