دانلود pdf کتاب Advancing Multicultural Dialogues in Education :

[ad_1]

این مجموعه که به خوبی نگهداری می شود ، فراخوان ادامه گفتگوی های چندفرهنگی در آموزش و پرورش را افزایش می دهد. گفتگو و آموزش دو مهمترین ابزاری هستند که می توانند به مقابله با بزرگترین مشکلاتی که در سراسر جهان با آن روبرو هستیم ، از جمله تعصب ، ملی گرایی شوونیستی ، بنیادگرایی مذهبی و نژادپرستی کمک کنند. همكاران اين كتاب نياز به گفتگوي پايدار در درون علوم اجتماعي و سياسي گسترده تر و نيز سياست هاي ملي و بين المللي را جستجو مي كنند ، جايي كه براي پيشرفت نياز به صداهاي چند فرهنگي بيشتر است. این کتاب بر اساس شواهد و ادبیات موجود برای حمایت از این جنبش تأکید دارد و تأکید دارد که چگونه چند فرهنگی و آموزش چند فرهنگی مهم و قابل توجه است. این مطالعه ضروری برای دانشجویان و دانشگاهیانی است که در زمینه های آموزش و جامعه شناسی فعالیت می کنند ، به ویژه کسانی که به عدالت اجتماعی و چند فرهنگی گرایش دارند.

[ad_2]

دانلود کتاب Advancing Multicultural Dialogues in Education :