دانلود pdf کتاب Advances in Usability and User Experience : Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Usability and User Experience, July 17-21, 2017, The Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, California, USA

[ad_1]

این کتاب با تأکید ویژه بر تحقیقات با هدف درک موضوعات مربوط به تعامل و قابلیت استفاده انسان با محصولات ، خدمات و سیستم ها برای تجربه بهتر ، در حال ظهور در مورد قابلیت استفاده ، طراحی رابط ، تعامل با کامپیوتر انسان و تجربه کاربر است. این شامل مدل سازی و همچنین مفاهیم نوآورانه طراحی ، با تأکید بر طراحی کاربر پسند و طراحی برای جمعیت های خاص ، به ویژه افراد مسن است. واقعیت مجازی ، محیط های دیجیتالی ، ارزیابی اکتشافی و بازخورد از رابط های دستگاه ها (بصری و لمسی) نیز از جمله مباحث مورد بحث در این کتاب است. بر اساس کنفرانس قابلیت استفاده و تجربه کاربر AHFE 2017 ، که 17 تا 21 ژوئیه 2017 در لس آنجلس ، کالیفرنیا ، ایالات متحده برگزار شد ، این کتاب یافته های جدید ، روش های تحقیق و رویکردهای ارزیابی کاربر محور را توصیف می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Advances in Usability and User Experience : Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Usability and User Experience, July 17-21, 2017, The Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, California, USA