دانلود pdf کتاب Advances in Reinforced Soil Structures : Proceedings of the 1st GeoMEast International Congress and Exhibition, Egypt 2017 on Sustainable Civil Infrastructures

[ad_1]

تقویت خاک یک روش بسیار مفید برای ساخت سازه های مختلف خاک مقرون به صرفه به روشی سازگار با محیط زیست و پایدار است. متداول ترین مواد تقویت کننده نوارهای فولادی گالوانیزه ، ژئوسنتتیک ها به صورت ژئوتکستایل های بافته شده ، شبکه های ژئوگرید و ژئوکامپوزیت ها و الیاف حاصل از مواد زاید طبیعی است. در سالهای اخیر پیشرفتهایی در زمینه تقویت خاک خصوصاً با استفاده از این تکنیک در پروژههای صحرایی صورت گرفته است. محققان همچنین برای درک رفتار خاک تقویت شده ، با در نظر گرفتن چالش های میدانی ساختارهای خاک تقویت شده ، تلاش کردند. این حجم ویرایش شده حاوی سهماتی در پیشرفت سازه های خاک تقویت شده ، به طور عمده روسازی ، پایه ها ، خاکریزها ، ستون های سنگی و دامنه ها است که در مباحث مهندسی ژئوسنتز و مهندسی خاک با الیاف تقویت شده است. این جلد بخشی از اقدامات اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی GeoMEast در زیرساخت های مدنی پایدار ، مصر 2017 است.

[ad_2]

دانلود کتاب Advances in Reinforced Soil Structures : Proceedings of the 1st GeoMEast International Congress and Exhibition, Egypt 2017 on Sustainable Civil Infrastructures