دانلود pdf کتاب Advances in Manufacturing :

[ad_1]

این کتاب موضوعات مختلفی را در زمینه مواد ، مهندسی مکانیک و مدیریت ، به ویژه در زمینه های طراحی ماشین ، مونتاژ محصول ، سیستم های اندازه گیری ، برنامه ریزی فرآیند و کنترل کیفیت پوشش می دهد. این آخرین روش ها و برنامه ها را همراه با مطالعات موردی مثال زدنی توصیف می کند. این مطالب براساس مقالاتی است که در 24-26 اکتبر 2017 در پنجمین کنفرانس علمی-فنی بین المللی (MANUFACTURING 2017) در پوزنان ، لهستان ارائه شده است. این کتاب مباحث مهندسی و اقتصادی را گرد هم آورده است ، به عنوان راهنمای مرجع جامع ، به موقع و مبتنی بر عمل برای محققان و پزشکان در نظر گرفته شده است و انتظار می رود ارتباط بهتر و همکاری نزدیکتر بین دانشگاه ها و شرکای تجاری آنها را ارتقا بخشد.

[ad_2]

دانلود کتاب Advances in Manufacturing :