دانلود pdf کتاب Advances in Image and Graphics Technologies : 12th Chinese conference, IGTA 2017, Beijing, China, June 30 – July 1, 2017, Revised Selected Papers

[ad_1]

این کتاب داوری دوازدهمین کنفرانس چینی در زمینه فناوری و کاربردهای تصویر و گرافیک ، IGTA 2017 است که از 30 ژوئن تا 1 ژوئیه 2017 در پکن چین برگزار شد. 26 مقاله ارائه شده با دقت بررسی و از 78 مقاله ارسالی انتخاب شد. آنها محفلی را برای اشتراک پیشرفتهای فناوری پردازش تصویر فراهم می کنند. تجزیه و تحلیل و درک تصویر ؛ دید رایانه و تشخیص الگو ؛ داده کاوی بزرگ ، گرافیک رایانه ای و VR ؛ و همچنین برنامه های کاربردی فناوری تصویر

[ad_2]

دانلود کتاب Advances in Image and Graphics Technologies : 12th Chinese conference, IGTA 2017, Beijing, China, June 30 – July 1, 2017, Revised Selected Papers