دانلود pdf کتاب Advances in Human Factors, Business Management and Leadership : Proceedings of the AHFE 2017 International Conferences on Human Factors in Management and Leadership, and Business Management and Society, July 17−21, 2017, The Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, California, USA

[ad_1]

این کتاب از رویکردهای عملی برای تسهیل روند تعالی در مدیریت و رهبری منابع سازمانی گزارش می دهد. این نشان می دهد که چگونه می توان اصول ایجاد ارزش مشترک را برای اطمینان از یادگیری سریع تر ، آموزش ، توسعه تجارت و نوسازی اجتماعی به کار برد. به طور خاص ، این کتاب روش ها و ابزارهای جدیدی را برای پرداختن به پیچیدگی های مدیریت و یادگیری در سازمان های تجاری و جامعه ارائه می دهد. این شامل هستی شناسی ، سیستم های مدیریت هوشمند ، روش های ایجاد دانش و ارزش افزوده است. این بینش جدیدی در زمینه مدیریت زمان و بهینه سازی عملیات و همچنین روشهای پیشرفته برای ارزیابی رضایت مشتری و تجربه آگاهانه فراهم می کند. بر اساس دو کنفرانس ، کنفرانس بین المللی AHFE 2017 در مورد عوامل انسانی ، مدیریت تجارت و جامعه و کنفرانس بین المللی AHFE 2017 در زمینه عوامل انسانی در مدیریت و رهبری ، 17 تا 21 ژوئیه 2017 ، در لس آنجلس ، کالیفرنیا ، ایالات متحده آمریکا برگزار شد این کتاب ابزارهای جدید و ایده های الهام بخشی را به محققان و متخصصان ارائه می دهد تا در فعالیت های مختلف تجاری سرآمد باشند.

[ad_2]

دانلود کتاب Advances in Human Factors, Business Management and Leadership : Proceedings of the AHFE 2017 International Conferences on Human Factors in Management and Leadership, and Business Management and Society, July 17−21, 2017, The Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, California, USA