دانلود pdf کتاب Advances in Electronics, Communication and Computing : ETAEERE-2016

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از کارهای پژوهشی در زمینه های بین رشته ای الکترونیک ، ارتباطات و رایانه است. این کتاب به طور خاص برای دانشجویان ، محققان و دانشگاهیان طراحی شده است. این کتاب شامل رویکردها و تکنیک های مختلف برای کاربردهای خاص ، مانند بهینه سازی ازدحام ذرات ، عملکرد Otsu و الگوریتم بهینه سازی جستجو برای هماهنگی ، سیلیکون دروازه سه گانه بر روی عایق (SOI) MOSFET ، میکرو رامان و طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) تجزیه و تحلیل فوری ، بالا – هیدروکسید دی الکتریک k ، تشخیص طیف در رادیو شناختی ، آنتن های میکرواستریپ ، رادار نافذ زمین (GPR) با سطوح رسانا و تشخیص اعوجاج تصویر دیجیتال. محتوای کتاب برای محققان دانشگاهی و حرفه ای مفید خواهد بود.

[ad_2]

دانلود کتاب Advances in Electronics, Communication and Computing : ETAEERE-2016