دانلود pdf کتاب Advances in Deep Learning

[ad_1]

این کتاب خوانندگان را با هر دو مفهوم اساسی و پیشرفته در مدل های شبکه عمیق آشنا می کند. این معماری مدرن مدرن را پوشش می دهد که بسیاری از محققان در حال حاضر برای غلبه بر محدودیت های شبکه های عصبی مصنوعی سنتی استفاده می کنند. انواع مختلف معماری عمیق و اجزای آنها به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته و سپس توسط الگوریتم ها و برنامه های انتخاب شده نشان داده شده است. علاوه بر این ، کتاب روش یادگیری انتقال برای آموزش سریعتر مدلهای عمیق را با جزئیات توضیح می دهد. این روش همچنین در مقادیر زیادی از مجموعه داده های اثر انگشت و تصویر صورت نشان داده می شود. در پایان ، این مجموعه منحصر به فرد از مشکلات و چالش های مرتبط با این مدل ها را مورد بحث قرار می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Advances in Deep Learning