دانلود pdf کتاب Advances in Computational Plasticity : A Book in Honour of D. Roger J. Owen

[ad_1]

این کتاب شامل حدود 20 فصل در مورد تحقیقات مدرن در زمینه گسترده ای از انعطاف پذیری محاسباتی با کاربردهایی در مهندسی عمران و مکانیک ، فرایندهای تشکیل فلز ، ژئومکانیک ، تجزیه و تحلیل غیر خطی ساختاری ، ترکیبات ، بیومکانیک و تجزیه و تحلیل چندگانه مواد ، و سایر موارد است. این فصل ها توسط رهبران جهان در زمینه های مختلف انعطاف پذیری محاسباتی نوشته شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Advances in Computational Plasticity : A Book in Honour of D. Roger J. Owen