دانلود pdf کتاب Advances in Aerospace Guidance, Navigation and Control : Selected Papers of the Fourth CEAS Specialist Conference on Guidance, Navigation and Control Held in Warsaw, Poland, April 2017

[ad_1]

سه اولین کنفرانس تخصصی CEAS (شورای انجمن های هوافضای اروپا) در زمینه راهنمایی ، ناوبری و کنترل (CEAS EuroGNC) در مونیخ آلمان در سال 2011 ، در دلفت هلند در سال 2013 و در تولوز ، فرانسه در سال 2017 برگزار شد. فناوری (WUT) و دانشگاه فناوری Rzeszow (RzUT) چالش سازماندهی مشترک چهارمین دوره را پذیرفتند. این کنفرانس با هدف ارتقا exc تعالی علمی و فنی در هدایت ، ناوبری و کنترل (GNC) در هوا فضا و سایر زمینه های فناوری برگزار می شود. این کنفرانس صنعت و تحقیقات دانشگاهی را به هم پیوند می دهد. این کتاب چهار موضوع اصلی را شامل می شود: راهنمایی و کنترل ، کاربرد تئوری کنترل ، پیمایش ، کنترل پهپاد و پویایی. مقالات حاوی تمرکز بر پیشرفته ترین و واقعی ترین موضوعات در زمینه های تحقیق برای راهنمایی ، ناوبری و کنترل هستند: · نظریه کنترل ، تجزیه و تحلیل و طراحی. روش های جدید جهت یابی ، برآورد و تشخیص · هواپیما ، فضاپیما ، هدایت موشک و پهپاد ، ناوبری و کنترل · آزمایش پرواز و نتایج تجربی · کنترل هوشمند در کاربردهای هوافضا · رباتیک فضایی و سیستم های بدون سرنشین / خودمختار · سیستم های سنسور برای هدایت ، ناوبری و کنترل · مفاهیم راهنمایی ، ناوبری و کنترل در سیستم های کنترل ترافیک هوایی برای چهارمین کنفرانس تخصصی CEAS در زمینه راهنمایی ، ناوبری و کنترل ، کمیته فنی بین الملل یک فرایند بررسی رسمی ایجاد کرده است. هر مقاله مطابق با روشهای خوب روزنامه نگاری توسط داوران مستقل و ناشناس بررسی شد. در پایان بررسی ، فرایند برای چاپ در این کتاب انتخاب شد.

[ad_2]

دانلود کتاب Advances in Aerospace Guidance, Navigation and Control : Selected Papers of the Fourth CEAS Specialist Conference on Guidance, Navigation and Control Held in Warsaw, Poland, April 2017