دانلود pdf کتاب Advanced Optimization by Nature-Inspired Algorithms :

[ad_1]

در این کتاب ، الگوریتم های اصلی بهینه سازی متا-ابتکاری و تکاملی ، گردآوری ، ارائه و توضیح داده شده و عملکرد موفقیت آمیز در زمینه های مختلف مهندسی به اثبات رسیده است و حاوی کاربرد این الگوریتم ها برای مشکلات مهم بهینه سازی مهندسی است. علاوه بر این ، این کتاب خوانندگان را به سمت مطالعه ای سوق می دهد که این الگوریتم ها را با مرور مروری بر تحولات و کاربردهای هر الگوریتم ، پیاده سازی کرده است. این کتاب برای دانشجویان در نظر گرفته شده است ، اما محققان و متخصصان حوزه بهینه سازی مهندسی می توانند از آن استفاده کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب Advanced Optimization by Nature-Inspired Algorithms :