دانلود pdf کتاب Advanced Maintenance Policies for Shock and Damage Models :

[ad_1]

این کتاب توسعه اخیر نظریه تعمیر و نگهداری ، تکنیک های پیشرفته نگهداری با مدل های شوک و آسیب و کاربردهای آنها را در سیستم های رایانه ای که با مسائل کارایی سروکار دارند ، بررسی می کند. همچنین خوانندگان را قادر می سازد تا با تعمیر و نگهداری متعدد ، اطلاعات مربوط به سیاست های تعمیر و نگهداری و روش های مقایسه ای برای انواع مختلف تعمیر و نگهداری مقابله کنند. علاوه بر این ، در مورد مدل سازی شوک و آسیب به عنوان یک مکانیسم شکست مهم برای سیستم های قابلیت اطمینان بحث می شود ، و فرآیندهای تخریب ، حالت های خرابی و ویژگی های نگهداری از سیستم های بسیار پیچیده مدرن ، به ویژه برای برخی از سیستم های مکانیکی کلیدی که برای کارهای خاص طراحی شده اند ، به طور گسترده بررسی می شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Advanced Maintenance Policies for Shock and Damage Models :