دانلود pdf کتاب Advanced Handbook of Systemic Lupus Erythematosus :

[ad_1]

این کتاب ضمن بررسی طبقه بندی ، تشخیص و درمان های فعلی و نوظهور برای لوپوس اریتماتوی سیستمیک ، مقدمه ای بر اپیدمیولوژی ، اتیولوژی و پاتوژنز بیماری است. لوپوس اریتماتوز سیستمیک یک بیماری خود ایمنی است که در آن سیستم ایمنی بدن به طور اشتباه به بافت سالم حمله می کند. این می تواند بر روی پوست ، مفاصل ، کلیه ها ، مغز و سایر اندام ها تأثیر بگذارد. علت اصلی بیماری به طور کامل مشخص نیست و SLE در زنان بسیار بیشتر از مردان است. این بیماری در هر سنی ممکن است اتفاق بیفتد اما بیشتر در افراد بین 10 تا 50 سال دیده می شود. این دومین عنوان آدیس توسط رونالد اف ون ولنهوون است که پیش از این نویسنده کتاب Biologics برای درمان آرتریت روماتوئید بود.

[ad_2]

دانلود کتاب Advanced Handbook of Systemic Lupus Erythematosus :