دانلود pdf کتاب Adaptive mRNA Translation Shapes Biological Responses

[ad_1]

ترجمه انعطاف پذیر mRNA پاسخ های بیولوژیکی را تشکیل می دهد توصیف و گسترش دانش فعلی در مورد ترجمه mRNA سازگار در زیست شناسی. سنتز پروتئین یک فرآیند اساسی سلولی است که باید کاملاً کنترل شود تا هموستاز حفظ شود. از آنجا که این یکی از پرمصرف ترین فرآیندهای سلولی است ، لایه های نظارتی بسیار پیچیده ای وجود دارد که امکان سازگاری سنتز پروتئین با هر شرایط داخلی و خارجی را فراهم می کند. پوشش شامل مکانیسم های مولکولی ترجمه mRNA سازگار ، ترجمه mRNA تطبیقی ​​در پاسخ به شرایط استرس ، ترجمه mRNA تطبیقی ​​در متن های فیزیولوژیکی و پاتولوژیک و ترجمه mRNA تطبیقی ​​موجودات مختلف است. معمولاً این مباحث به عنوان بخش کوچکی از کتابها که به طور کلی با ترجمه mRNA سروکار دارند ، مورد بررسی قرار می گیرند ، اما اهمیت بیولوژیکی و دانش انباشته آنها کتابی را که کاملاً به ترجمه تطبیقی ​​mRNA اختصاص یافته توجیه می کند.

  • دانش فعلی را در مورد ترجمه mRNA سازگار در زیست شناسی توصیف و بحث کنید
  • شامل بخشهایی در مورد ابزارها / مکانیسمها ، استرس ، سلامتی و بیماریها و غیر مهره داران است
  • پیامد عملکرد فعال یا سرکوب مسیرهای نظارتی ترجمه ، چگونگی ترجمه منتخب منجر به سازگاری و آنچه که در واقع می توان برای استفاده از آخرین فن آوری تعیین توالی برای رمزگشایی ترجمه انتخابی در مطالعه فرآیندهای سازگاری فیزیولوژیک به طور کلی و روند بیماری ، به دست آورد.
  • [ad_2]

    دانلود کتاب Adaptive mRNA Translation Shapes Biological Responses