دانلود pdf کتاب Acquisitions by Emerging Multinational Corporations : Motivation and Performance of Transactions in Western Europe and North America

[ad_1]

این پایان نامه انگیزه و عملکرد 403 مورد خریداری توسط شرکت های چند ملیتی نوظهور (EMNC) در اروپای غربی و آمریکای شمالی را بین سالهای 1994 و 2013 تجزیه و تحلیل می کند. – چگونه شرکت های هدف خود را. علاوه بر این ، نتایج رویداد پایان نامه نشان می دهد که EMNC با خریدهای خود در مدت کوتاه از زمان اعلام خرید ، ارزش متوسطی برای سهامداران خود تولید می کند. این نتیجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا مطالعات مشابه در مورد خرید شرکت ها از بازارهای پیشرفته اغلب به این نتیجه رسیده اند که صاحبان ارزش سهام را از بین می برند.

[ad_2]

دانلود کتاب Acquisitions by Emerging Multinational Corporations : Motivation and Performance of Transactions in Western Europe and North America