دانلود pdf کتاب A First Course in Engineering Drawing :

[ad_1]

هدف اصلی این کتاب ارائه رویکرد آسان به مبانی طراحی مهندسی است که یکی از موضوعات اصلی دانشجویان کارشناسی در تمام مهندسی است. علاوه بر این ، با توجه به سالها تجربه نویسنده در تدریس این موضوع ، موضوعات مورد نیاز برای دوره اول این موضوع را به طور جامع پوشش می دهد. تأکید بر ارائه دقیق و منطقی مفاهیم و اصولی است که برای درک موضوع ضروری است. روش های ارائه شده به دانش آموزان کمک می کند تا اصول اساسی را به راحتی درک کنند. علاوه بر این ، این کتاب استراتژی های اساسی حل مسئله را برجسته می کند و شامل هر دو مثال حل شده و سوالات چند گزینه ای است تا درک آنها را آزمایش کند.

[ad_2]

دانلود کتاب A First Course in Engineering Drawing :