دانلود pdf کتاب A Cut Above

[ad_1]

تونی وقتی جراح تیغ دار تیودور فرنچ بیش از علاقه حرفه ای به او ابراز تمایل می کرد ، فوق العاده تملق داشت. اما پس از چند سال ازدواج ، او متوجه می شود که موضع سرد انتظامی وی بیش از عمیق است.
تئو از آنجا که فهمیده بود تونی زن ایده آل نیست ، دور و بیرحم شده است ، و گرچه او را ناراحت می کند ، اما تونی بیشتر نگران تصمیمات نسبتاً غیراخلاقی ای است که در کلینیک می گیرد.
درست وقتی تصمیم می گیرد در زندگی شخصی و شغلی خود موضع گیری کند ، تئو ناپدید می شود و تمام گزینه هایش را قطع می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب A Cut Above