دانلود pdf کتاب A Book of Magic and Illusions

[ad_1]

این کتاب شامل مجموعه ای از ترفندها و توهمات جادویی معمایی است. این کتاب حوزه های مختلفی را شامل می شود ، از ترفندهای کارت گرفته تا جادو ، و به این معنی است که می توانید دوستان و خانواده خود را ساعت ها متعجب و مبهوت نگه دارید. این ترفندها با استفاده از وسایل ساده و به راحتی قابل دسترسی در هر مکانی عملی هستند ، بدین معنی که همیشه در طول هر مهمانی ترفند عالی را در آستین خود خواهید داشت. مطالب با توجه به علاقه و ارتباط آن با مخاطب مدرن با دقت انتخاب شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب A Book of Magic and Illusions