دانلود pdf کتاب A Book for the Hammock

[ad_1]

متن: ‘بعد از ظهر درخشانی بود. تابش آفتاب در آب مانند یک پرده نقره ای چشمک زن در آنجا شناور بود و رنگ آبی را کمرنگ کرد ، به طوری که با رنگی ضعف سرولوسی از آن عبور می کرد. نسیم سبک در آتش است. با این حال کشتی از خود گردباد درست می کند ، و در شیپور ممتد جرقه ای از گوش من سوت می زند و بیدار مانند آبهای متلاطم کف در آب مروارید بلند به عقب سر می دهد. در مرزهای پناهگاه هوا که نشان دهنده اتصال دریا و هوا بود ، چرخ دنده های سفید پوست کمی می درخشید. گرد و غباری که از راه دور شبیه افسانه ها بود ، با ظرافت بسیار خوبی در لنزهای تلسکوپی که هدف قرار داده ام ، می درخشد. رگ هر پارچه ای را که برای آن کم درخت و درخت است ، نشان می دهد و بسیار سبک از باد متمایل می شود و مانند یک ستاره در آسمان آویزان می شود. ”

[ad_2]

دانلود کتاب A Book for the Hammock