دانلود pdf کتاب A Bad Day for Vermin and Four More Stories

[ad_1]

مجموعه بزرگی از داستان های کوتاه اکشن کیت لومر از “عصر طلایی داستان علمی”. در اینجا نشان داده شده است: “یک روز بد برای ورمین ها” ، “پادشاه شهر” ، “این می تواند هر چیزی باشد” ، “به عنوان یک قهرمان پایان یابد” و “پشت در”.

[ad_2]

دانلود کتاب A Bad Day for Vermin and Four More Stories