دانلود pdf کتاب A Bad Bad Thing

[ad_1]

پایانی که باعث می شود خوانندگان نفس نفس بکشند ‘Booklist’ Master at plot plot ‘Globe and Mail پس از پایان یک عملیات پلیس در یک فاجعه ، DCI Eve West به حالت تعلیق درآمد. وی از قدرت اخراج می شود تا جایی که جان دوران – مجرمی خشن که توسط حوا قفل شده و هنوز محکومیت خود را سپری می کند – پیشنهاد می کند نام او را پاک کند. اما هیچ چیز بدون قیمت به دست نمی آید. دوران از او می خواهد كه به آزادی یك زندانی دیگر ، كه به گفته او به نادرست به جرم قتل محكوم شده است ، كمك كند. اما در حالی که تحقیقات او به نوبه خود تاریک می شود ، اوا متوجه می شود که چیزی بیش از این که شغل او در معرض خطر باشد ، و او متوجه می شود که Duran یک مرد خطرناک برای اعتماد است …

[ad_2]

دانلود کتاب A Bad Bad Thing