دانلود pdf کتاب خرید و دانلود کتاب Treatise on Contraventions Under Companies Act, Securities Laws & FEMA

[ad_1]

نکات برجسته نسخه جامع جرایم ، کلاهبرداری ، مجازات ها ، بازرسی ، تحقیقات ، تحقیقات ، ضبط ، ترکیب جرایم ، قضاوت در مورد مجازات ها ، تخفیف و اقدامات درمانی از نظر قانون شرکت ها ، 2013 نسخه کامل جرایم تحت قوانین و مقررات مربوط به آن ، مقررات و رویه های تسویه حساب ، ترکیب ، ارزیابی مجازات ها و تجدیدنظر در موارد تجدیدنظر. لیست کامل جرایم تحت FEMA و مقررات مربوط به آن ، شرایط و ضوابط ترکیب ، ارزیابی مجازاتها و تجدیدنظرها. گزارش بحران دادرسی و تخریب دادرسی کیفری طبق دادرسی قانون آیین دادرسی کیفری «گزارش شما از مراحل کیفری مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری از نظر جرایم تحت قانون شرکت ها ، قوانین اوراق بهادار و قانون FEMA راهنمایی های ارزشمندی را ارائه می دهد. .. “دکتر. S Chandrasekaran ، دبیر شرکت “مقررات مربوط به رفع و جبران و عوامل تخفیف دهنده كه می توانند به كاهش تحریم ها كمك كنند ، به روشی عملی توضیح داده شده است …” TSKrishnamurthy ، IRS ، پیشین رئیس کمیساریای انتخاباتی هند و وزیر امور خارجه سابق امور خارجه “فصل در مورد داوری مجازات ها ، ترکیب جرائم ، کمک حقوقی به مدیران و افسران شرکت ها از نظر ماده 463 قانون شرکت ها ، 2013 ، اگر مدیران و افسران شرکت ها در نتیجه جرایم غیر عمد با مشکل روبرو شوند ، مسیری طولانی را طی خواهد کرد. متعهد … »KK، Balu، Retd. نایب رئیس شورای قانون شرکت “این کتاب شامل جریمه های جامع از نظر قانون شرکت ها در سال 2013 است و همچنین به طور مختصر مفاد IPC و CrPC را در زمینه پیگرد قانونی توضیح می دهد. این یک راهنمای مفید برای شرکت ها است ، زیرا همچنین شامل FEMA و قوانین امنیتی است. Savithri Parekh ، معاون ارشد رئیس جمهور – دبیر حقوقی و شرکتی ، Pidilite Industries Limited ، بمبئی. “یک کار عالی در مورد هر جنبه ای از تخلفات تحت قوانین شرکت ها ، مجازات کننده ، گویا. موارد ، دادرسی قضایی ، مقررات و رویه ها و رفع و جبران خسارت. “R.Sankaranarayanan ، مدافع ارشد ، چنای” یک دبیر صنعت در عمل ، که یک حسابرسی منشیگری را انجام می دهد و گزارش حسابرسی منشی خود را صادر می کند ، راهنمایی های بسیار ارزشمندی دریافت می کند. از کتاب خود ، همانطور که مفاد قوانین شرکت ها ، از جمله FEMA را که به منظور ممیزی منشی گری پوشش داده شده اند ، پوشش داده اید … “دکتر V. Balachandran ، افسر ویژه ، دانشگاه Alagappa “این یک تصویر کامل از جرایم تحت قانون شرکت های بزرگ با تمرکز خاص در برخورد با چنین جرایم و تسکین و درمان می دهد …” Dr.Pravisekhararaju ، HOD ، دانشگاه Sastra

[ad_2]

دانلود کتاب خرید و دانلود کتاب Treatise on Contraventions Under Companies Act, Securities Laws & FEMA