دانلود pdf کتاب خرید و دانلود کتاب Reframing Campus Conflict : Student Conduct Practice Through the Lens of Inclusive Excellence

[ad_1]

این نسخه دوم به طور کامل تجدید نظر شده و به روز شده ، مبتنی بر چشم انداز اصلی نسخه اول است که ارائه دیدگاه ها ، هویت ها و شیوه های متنوع و فراگیر و ایجاد این اصل بود که رفتار دانش آموزان و پاسخ به تعارضات باید بر پایه های عدالت اجتماعی باشد. و عدالت ترمیمی برای برهم زدن و تغییر برنامه های مدیریتی بسیار قانونی و افزایش یافته در مدیریت دانشجویی. مدل طیف (Schrage & Thompson ، 2008) با گسترش مسیرهای ارزیابی سنتی به گفتگو ، مربیگری درگیری ، میانجیگری ، اقدامات بهبودی و دیپلماسی رفت و آمد برای بیان قوی تر و فراگیر تر تعارض و رفتار ، به حمایت از تعالی تعارض فراگیر نزدیک می شود. این کار با ویرایش مشترک در طول ده سال بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است ، زیرا کالج ها و دانشگاه ها هنوز هم هدف دعوا هستند ، فعالان ، قانون گذاران و مقامات دولتی که به عنوان مثال قوانین IX عنوان را برای پاسخگویی به سوon رفتار جنسی تغییر داده اند. . تمدن ، جنایات نفرت ، فعالیت ، مهاجرت ، ملی گرایی و آزادی بیان در خط مقدم چالش های تأثیرگذار بر جو فعلی دانشگاه هستند. فصل های جدید این موارد و سایر موارد را شامل می شود ، از جمله واکنش همه گیر بی نظیر COVID-19 و تأثیر آن بر عدالت و عدالت در آموزش عالی ، و خواستار عدالت نژادی و اصلاحات پلیس را تقویت می کند. این کتاب با مطالعات موردی در فصل ها ، خلاصه ها و س questionsالات گفت وگو ، برای تشویق تأمل بیشتر توسط خواننده و ارتقا the سودمندی کار به عنوان یک کتاب درسی و راهنمای آموزش برای دانشگاه ، بیشتر تقویت شده است. ویرایش دوم یک منبع اساسی برای ذینفعان گسترده است که در تعالی منازعات و رهبری اصولی در آموزش و پرورش در میان یک فضای تغییر یافته و به طور فزاینده قطبی قطعه سرمایه گذاری کرده اند. اینها شامل مشاوران حقوقی ، روسای آموزش عالی ، مدیران امور دانشجویان ارشد و رهبری دانشکده ، و همچنین تمرین کنندگان رفتار دانشجویان در هیئت مدیره ، افسران دادگاه و تجدید نظر ، کارکنان مسکونی و سازمانی هستند که با دانشجویانی روبرو هستند که با کار محیط دانشگاه کار می کنند. تجدید درگیری پردیس بیشتر محتوای قابل انتقال را ارائه می دهد که از اکتشاف فراگیر و کاربرد تعارض در برنامه های تحصیلات تکمیلی ، K-12 ، آموزش ویژه و مدیریت منابع انسانی پشتیبانی می کند. این کتاب برای همه مربیان ، مدیران ، پزشکان و رهبرانی است که متعهد به کار درگیری دانشگاه از طریق دریچه های عدالت اجتماعی ، ترمیمی ، تحول گرا و رویه ای هستند.

[ad_2]

دانلود کتاب خرید و دانلود کتاب Reframing Campus Conflict : Student Conduct Practice Through the Lens of Inclusive Excellence