دانلود pdf کتاب خرید و دانلود کتاب Data Envelopment Analysis in the Financial Services Industry : A Guide for Practitioners and Analysts Working in Operations Research Using DEA

[ad_1]

درخواست شما فقط درصورت بررسی و قیمت گذاری می شود. پس از پرداخت ارسال شد

خطایی رخ داد لطفا دوباره تلاش کنید

لطفا برای ثبت نام وارد شوید

[ad_2]

دانلود کتاب خرید و دانلود کتاب Data Envelopment Analysis in the Financial Services Industry : A Guide for Practitioners and Analysts Working in Operations Research Using DEA