دانلود pdf کتاب خرید و دانلود کتاب Data and Decision Sciences in Action : Proceedings of the Australian Society for Operations Research Conference 2016

[ad_1]

درخواست شما فقط درصورت بررسی و قیمت گذاری می شود. پس از پرداخت ارسال شد

خطایی رخ داد لطفا دوباره تلاش کنید

لطفا برای ثبت نام وارد شوید

[ad_2]

دانلود کتاب خرید و دانلود کتاب Data and Decision Sciences in Action : Proceedings of the Australian Society for Operations Research Conference 2016