خرید و دانلود کتاب Personalized Therapy for Multiple Myeloma :

[ad_1]

این کتاب راهنمایی عملی و خلاصه بالینی در مورد طبقه بندی ریسک و تصمیم گیری درمانی در بیماران مبتلا به مولتیپل میلوما را ارائه می دهد. علاوه بر این ، کارآزمایی بالینی موجود و داده های تحقیق در بررسی معنادار خلاصه شده و توصیه های مبتنی بر شواهد برای درمان ارائه شده است. این پوشش کلیه مراحل و اشکال بیماری ها ، از جمله میلوما با خطر بالا را پوشش می دهد. طی چند دهه گذشته ، درک بیشتر زیست شناسی میلوما باعث توسعه داروهای جدید و م moreثرتر شده و منجر به پیشرفت های چشمگیر در بقا می شود. برای ادامه این حرکت ، چندین آزمایش آینده نگر اخیر با هدف شناسایی اهداف درمانی بالقوه بیشتر یا ارزیابی ترکیبات مختلف داروهای ضد میلوما انجام شده است. افزایش تعداد گزینه های مدیریت ، تصمیم گیری را در مراحل مختلف بیماری پیچیده می کند. این کتاب به پزشک بالینی کمک شایانی در انتخاب و ترتیب درمان می کند و نیاز به یک رویکرد شخصی را نشان می دهد که نشان دهنده شناخت فزاینده ای است که میلوم یک بیماری یکنواخت نیست.

[ad_2]

دانلود کتاب Personalized Therapy for Multiple Myeloma :