خرید و دانلود کتاب Imaging the Rupture Processes of Earthquakes Using the Relative Back-Projection Method : Theory and Applications

[ad_1]

این رساله با شناسایی جبهه های شکستگی در پنجره زمانی یک ایستگاه مرجع ، روش نسبی پروژه را برای کاهش چشمگیر مصنوعات “شنا” افزایش می دهد. این امر منجر به تصویری سریعتر و دقیق تر از روند شکستن زمین لرزه ها شده است. کاهش خسارات ناشی از زلزله یکی از اهداف اصلی زمین لرزه است و شامل نجات جان بیشتر افراد با طراحی رویکردهای لرزه نگاری برای تجزیه و تحلیل سریع روند شکست یک زلزله است. روش فرافکنی توصیف شده در این پایان نامه می تواند آن را به واقعیت تبدیل کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Imaging the Rupture Processes of Earthquakes Using the Relative Back-Projection Method : Theory and Applications