خرید و دانلود کتاب Chaotic, Fractional, and Complex Dynamics: New Insights and Perspectives :

[ad_1]

این کتاب پویایی غیرخطی ، آشفته و کسری ، سیستم ها و شبکه های پیچیده ، همراه با تحقیقات پیشرفته در موضوعات مرتبط را ارائه می دهد. پانزده فصل – که توسط محققان برجسته ای که در زمینه پویایی غیرخطی ، آشفته و کسری و همچنین سیستم ها و شبکه های پیچیده کار می کنند ، نوشته شده است – مروری گسترده بر تحقیقات پیشرفته در مورد طیف وسیعی از موضوعات ، از جمله تحقیقات اساسی و کاربردی ، ارائه می دهد. این موارد شامل جنبه های همگام سازی در سیستم های دینامیکی پیچیده ، خصوصیات جهانی بودن در سیستم هایی با پویایی کسری خاص و پراکندگی بی نظم است. بسیاری از محققان برجسته

[ad_2]

منبع